Zadzwoń: (032) 202 15 46
Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

 

 

Wybrane możliwości programu:

Wspomaganie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji:

 • Płynne przejście ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne oraz ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem VAT.
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w Księdze (ewidencji).
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT dokumentu z podziałem na odpowiednie kategorie zakupów.
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
 • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów odroczonych (zapisy do kolumny 16).
 • Wydruki deklaracji podatkowych VAT.


Automatyczne generowanie deklaracji w oparciu o wpisy do rejestru VAT.

Ewidencjonowanie środków trwałych:
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia (do 5 środków trwałych)
 • Podstawowe metody amortyzacji

Wygodne wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i ich automatyczna amortyzacja.

Ewidencjonowanie pracowników i wynagrodzeń:
 • Ewidencja pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (do 5 umów w miesiącu)
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń, listy płac, deklaracji

 

Elastyczny system wynagrodzeń - możliwość wprowadzania wielu składników płacowych

Wymiana danych z innymi programami:
 • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów
 • Import danych z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura Start do bufora programu Mała Księgowość Start.

Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki