Zadzwoń: (032) 202 15 46

W 2013 roku do polskiego porządku prawnego wchodzi cały szereg istotnych zmian prawnych, które z jednej strony ułatwiają podatnikom prowadzenie działalności i upraszczają system, a z drugiej nakładają nowe obowiązki i ograniczenia. Poniżej przedstawiamy wybrane najważniejsze zmiany prawno-podatkowe, obowiązujące przedsiębiorców od stycznia 2013.

Temat zmiany Podstawa prawna Termin wejścia w życie
Zawieszenie prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów Ustawa deregulacyjna
Art. 24d Art. 15b
1.01.2013
Ulga na złe długi po 150 dniach, sankcja 30% naliczonego VAT Ustawa deregulacyjna
Art. 89a
1.01.2013
Zniesienie warunku 90 dni w metodzie kasowej Ustawa deregulacyjna
Art. 21
1.01.2013
Obowiązek podatkowy WDT do 15 dnia nast. mies. lub w dacie faktury Ustawa deregulacyjna Art. 20.1 1.01.2013
Zgoda domniemana Rozporządzenie fakt. elektr. § 3.3 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106n) 1.01.2013
Kontrola biznesowa Rozporządzenie fakt. elektr. § 2.3 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106m 1.4) 1.01.2013
Rezygnacja z faktur wewnętrznych przejściowo Rozporządzenie fakturowe § 3 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 12.4 1.01.2013
Faktury uproszczone Rozporządzenie fakturowe § 5.3.6 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106e 3 p 6) 1.01.2013
Fakturowanie przez nabywcę Rozporządzenie fakturowe § 6.1 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106d) 1.01.2013
Nowe nazwy "faktura bez VAT" Rozporządzenie fakturowe § 5.1 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106e) 1.01.2013
Nowe nazwy "metoda kasowa" "faktura marża" Rozporządzenie fakturowe § 5.1 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106e) 1.01.2013
Faktury zbiorcze do wielu wydań Rozporządzenie fakturowe § 9.2 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106h) 1.01.2013
Uelastycznienie obsługi zaliczek Rozporządzenie fakturowe, eliminacja § 10 1.01.2013

 

Ustawa deregulacyjna III – Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podpisana przez Prezydenta 30 listopada 2012 r.
Rozporządzenie fakt. elektr. – projekt (stan na 11.12.2012) Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Rozporządzenie fakturowe – projekt (stan na 11.12.2012) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Ustawa deregulacyjna III - o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – wprowadza nowe przepisy w rozliczaniu podatków: VAT i dochodowego (PIT i CIT).
Projekty rozporządzeń Ministra Finansów są w trakcie nanoszenia ostatecznych poprawek w resorcie.
Rozporządzenia wprowadzają nowe zasady fakturowania oraz zmiany w odniesieniu do faktur elektronicznych. Wprowadzają w życie wcześniej czyli już początkiem roku 2013 tę część przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, których obowiązywanie z uwagi na przedłużone vacatio legis samej ustawy zostało przesunięte na 1 kwietnia 2013 roku.

O czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy przed Sylwestrem 2012

 

Po pierwsze - na zmiany pozostało bardzo niewiele czasu

Nowe przepisy będą obowiązywały przedsiębiorców już od stycznia 2013, szczególnie ważne są te dotyczące zasad fakturowania oraz prawidłowego, zgodnego z nowymi regulacjami rozliczania podatku VAT i dochodowego. Miedzy innymi w przypadku wyliczania zaliczki na podatek dochodowy wchodzi obowiązek uwzględniania niezapłaconych należności, od których terminu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów upłynęło co najmniej 90 dni. Niezapłacone należności także będzie trzeba uwzględniać w amortyzacji środków trwałych.
Praktycznie wszystkie wchodzące w życie od nowego roku zmiany prawno-podatkowe pociągają za sobą konieczność dostosowania użytkowanych programów: finansowo-księgowych, handlowych, do ewidencji środków trwałych a nawet do rozliczania płac. Firma Sage zidentyfikowała ogółem kilkadziesiąt zmian, które powinno się przeprowadzić w systemach wspomagających zarządzanie. Przedsiębiorcom jak zwykle dano mało czasu na aktualizacje systemów; tym bardziej, iż dla wielu firm już rozpoczął się okres przedświąteczny, który nie sprzyja pracom administracyjnym.

Po drugie - konieczne lub zalecane w systemach aktualizacje dotyczą przede wszystkim:

 • zapewnienia mechanizmów tzw. kontroli biznesowej na wypadek audytu, kontroli lub inspekcji realizowanych przez urząd skarbowy;
 • wsparcia dla posługiwania się fakturą elektroniczną oraz ewidencji kontrahentów, którzy wyrazili sprzeciw na otrzymywanie e-faktur;
 • możliwości wystawiania i rejestrowania faktur uproszczonych oraz kalkulacji VAT od tych faktur;
 • możliwości wystawiania i obsługi księgowej faktur wystawianych w imieniu nabywcy;
 • zapewnienia automatycznej obsługi faktur w ramach nowej metody kasowej;
 • możliwości automatycznego generowania deklaracji rocznej CIT-8
 • zapewnienie obsługi ulgi za złe długi, zgodnie z nowymi zasadami;
 • zapewnienie prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów od faktur, które nie zostały zapłacone przez dłużnika we wskazanym terminie;
 • prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich;
 • obsługi prawa do odbioru dnia wolnego od pracy za święta przypadające w dni ustawowo wolne od pracy.


Po trzecie - warto ograniczać koszty aktualizacji – np. poprzez abonament

Koszty dostosowania systemów do przepisów spoczywają na przedsiębiorcach. Warto zatem też
wiedzieć, jak je minimalizować. Jednym ze sposobów jest inwestycja w usługę producenta
oprogramowania wspomagającego zarządzanie – tzw. abonament. W ramach usługi użytkownik
systemu ma pewność, że otrzyma za darmo nowe wersje oprogramowania, które będą dostosowane do zmieniających się przepisów. W tym przypadku warto postawić na sprawdzonego producenta, który szybko reaguje na zmiany, zapewniając zgodne z prawem systemy.

Jak sprawdzić czy posiadane oprogramowanie gwarantuje bezproblemowe i na czas dostosowanie do przepisów obowiązujących od stycznia 2013?

 

Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Czy posiadany system, wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem niezapłaconych faktury zakupu od których terminu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów upłynęło co najmniej 90 dni?
 • Czy posiadany system pilnuje, aby nie wystawiać faktur elektronicznych do kontrahentów, którzy wyrazili sprzeciw na otrzymywanie e-faktur?
 • Czy system pozwala na monitoring zobowiązań od których terminu płatności upłynęło 30 lub 90 dni?
 • Czy system posiada narzędzia do uwiarygodnienia procesu sprzedaży/zakupu w razie audytu lub kontroli skarbowej?
 • Czy system nie tylko wystawi ale przede wszystkim rozliczy fakturę uproszczoną, która będzie zawierała tylko wartość brutto a nie będzie na niej informacji o stawce VAT czy wartości netto?
 • Czy posiadane oprogramowanie kadrowe pilnuje limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?

Odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania oznacza, że są Państwo bezpieczni i dobrze
przygotowani do nadchodzących już wkrótce zmian.

W przypadku odpowiedzi negatywnych warto rozważyć wybór oprogramowania, gwarantującego bezpieczne i płynne przejście do obsługi nowych przepisów.

Warto postawić na firmę Sage, która jako pierwsza na polskim rynku udostępnia zaktualizowane
wersje oprogramowania, dostosowane do zmian prawnych obowiązujących już od stycznia 2013. Programy Symfonia umożliwiają pełną realizację powyższych zadań oraz obsługę wielu pozostałych zmian prawnych, obowiązujących od nowego roku, automatyzują procesy, pilnują prawidłowości przeprowadzanych operacji, ułatwiają i usprawniają prowadzenie biznesu. Poza tym firma Sage udziela aż 24 miesięcy okresu ubezpieczeniowego na aktualizację swoich systemów, co w perspektywie zapowiadanych licznych zmian prawnych w latach 2013 i 2014 jest dobrą inwestycją.

 


Artykuły powiązane

 

Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki