System Aura jest nowatorską platformą handlową, w całości obsługiwaną za pomocą przeglądarek internetowych. Jej głównym przeznaczeniem jest usprawnianie i wspieranie procedur standardowych dla współpracy z klientami oraz partnerami. Cechą wyróżniającą system Aura jest fakt, że korzystają z niej nie tylko Twoi pracownicy, ale również osoby zatrudnione przez firmy z Tobą współpracujące - bez względu na to, gdzie aktualnie przebywają i jakim językiem się komunikują.

Aura Business Platform skonstruowana jest modułowo, a każdy z elementów aplikacji może działać samodzielnie lub w ścisłej współpracy z innymi modułami systemu.