Sage Connect jest funkcjonalnością przeznaczoną do wsparcia współpracy między biurem rachunkowym a jego klientem. Służy do elektronicznej wymiany danych pomiędzy tymi dwoma podmiotami.
Jego największa zaletą (stanowiącą przewagę nad wymianą danych za pomocą poczty elektronicznej) jest obustronna wymiana informacji o statusie dokumentu – klient widzi w swoim programie czy biuro rachunkowe pobrało dokument do systemu księgowego, a biuro rachunkowe widzi w swoim systemie czy klient poprawiał dokument.

Sage Connect kierujemy do biur rachunkowych oraz do firm korzystających z usług biura rachunkowego – każda z tych grup osiągnie inne korzyści. Może być także wykorzystana w wsparciu współpracy w firmie wieloodziałowej.

  • Wysyłanie dokumentów bezpośrednio z modułu Handel Sprzedaż lub Handel Sprzedaz i Magazyn do programu księgowego za pośrednictwem Sage Connect (w chmurze)
  • Odbieranie i importowanie dokumentów bezpośrednio w Symfonai Finanse i Ksiegowość lub Sage Symfonia Start Małej Księgowości wysłanych za pośrednictwem Sage Connect
  • Wzajemna wymiana statusów dokumentów:
    - w modułach handlowych informacja czy dokument jest wysłany oraz czy został odebrany
    - w Finansach i Ksiegowości i Małej Księgowości informacja czy odebrany dokument został zmieniony lub anulowany lub usunięty w Handlu – co oznacza konieczność aktualizacji danych o tym dokumencie w Finansach i Księgowości lub Małej Księgowości
  • Informowanie i przypominanie użytkownikom Finansów i Ksiegowości i Małej Księgowości o dokumentach oczekujących na pobranie