Zaprojektowany dla biur rachunkowych, które obsługują firmy rozliczające się uproszczoną i pełną księgowością oraz prowadzą kadry i płace dla swoich Klientów. Pozwala na obsługę nieograniczonej liczby Klientów.

Sage Symfonia Pakiet Standard Plus - zawiera następujące programy:

Intuicyjny program obsługujący każdą formę uproszczonej księgowości – kartę podatkową, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który dodatkowo umożliwia:

 • wsparcie w prowadzeniu obowiązkowych ewidencji podatkowych, w tym również w formie e-deklaracji dzięki rozszerzeniu e-Box,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres,
 • możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów,
 • nielimitowaną ewidencję i amortyzację środków trwałych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • rejestrację i rozliczanie remanentów,
 • obsługę transakcji wewnątrzunijnych.

Zapewnia możliwość szybkiego i łatwego wystawiania dokumentów sprzedaży, również obsługę e-faktur dzięki rozszerzeniu e-Box, oraz:

 • obsługę płatności i rozrachunków.
 • obsługę transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie,
 • możliwość realizacji przyjętej polityki sprzedaży, dzięki obsłudze eksportu i transakcji unijnych,
 • szybki dostęp do niezbędnych informacji oraz pakiet gotowych raportów i zestawień,
 • współpracę z programem Sage Symfonia Start Mała Księgowość,
 • możliwość automatycznej elektronicznej wymiany dokumentów sprzedaży z Sage Symfonia Start Mała Księgowość w biurze rachunkowym dzięki usłudze Sage Drive.
 • ułatwia rejestrację zdarzeń gospodarczych
 • wystawia odpowiednie dokumenty
 • pomaga planować i prowadzić politykę cenową i politykę sprzedaży
 • ułatwia rozliczanie transakcji
 • pomaga w realizacji raportów i zestawień, które umożliwiają przejrzystą prezentację danych analitycznych
 • współpracuje z programem Sage Symfonia Finanse i Księgowość
 • nie prowadzi obsługi magazynu
 • łatwy w obsłudze, intuicyjny program do obsługi pełnej księgowości
 • wspiera bieżącą kontrolę zobowiązań i należności
 • umożliwia szybki dostęp do potrzebnych informacji
 • jest polecany przez księgowych
 • oszczędzisz czasu, dzięki wygodnej ewidencji elementów kadrowo-płacowych;
 • kompleksową obsługę wszystkich form zatrudnienia: umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana)
 • automatyzację comiesięcznego naliczania płac oraz zarządzanie danymi kadrowymi;
 • wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • wsparcie w przygotowanie zestawień i dokumentacji kadrowo-płacowej
 • gwarancję bezpieczeństwa prawnego oraz zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu

Kupując Sage Symfonia Pakiet Start w formie subskrypcji w cenie zakupu otrzymasz dodatkowo :

Zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji.

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

 • automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
 • łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
 • wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.

Dzięki modułowi e-Dokumenty:

 • skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
 • bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
 • automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
 • stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
 • wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
 • zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.

W modelu licencyjnym pakiet e-Box jest dodatkowo płatny.

Rozszerzenie podstawowych funkcjonalności programów Sage. Umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.

Szczegółowe informacje:

 • dostęp do raportów graficznych i zestawień analitycznych
 • predefiniowane wykresy i raporty dotyczące najważniejszych obszarów
 • możliwość definiowania własnych raportów graficznych i zestawień
 • dostęp do bieżących danych o stanie firmy w postaci czytelnych i przejrzystych zestawień wzbogaconych o dane graficzne w postaci wykresów

W modelu licencyjnym Raporty graficzne są dodatkowo płatne.