Umożliwia elastyczne prowadzenie polityki sprzedaży w firmach wielooddziałowych. Zapewnia pełną obsługę dokumentów handlowych, kasowych oraz transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – w tym obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami.

Pakiet Sage Symfonia 2.0 Pakiet firma usługowa zawiera:

 • zapewnienie ciągłości rozliczeń poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
 • możliwość zlecenia elektronicznego polecenia przelewu
 • drukowanie raportów i zestawień sporządzonych w programie w tradycyjnej papierowej formie lub formie elektronicznej (format .pdf)
 • automatycznie prowadzony dziennik księgowań
 • zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
 • automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach oraz możliwość wystawiania not odsetkowych w ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjna informacją o naliczeniach cząstkowych
 • łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów
 • zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy ustalaniu limitu kwoty podatku do zwrotu
 • tworzenie e-deklaracji
 • możliwość stosowania elastycznej polityki cenowej
 • możliwość ustawiania promocji oraz rabatów i zadanych cen, które włączają się i wyłączają automatycznie
 • umożliwia wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży w firmie
 • zapewnia pełną obsługę dokumentów handlowych i kasowych
 • obsługuje transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w firmie
 • współpracuje z programem Sage Symfonia Finanse i Księgowość
 • umożliwia obsłużenie wielofirmowości
 • tworzenie zestawień graficznych z wybranych danych dostępnych w aplikacji
 • wykonywanie e-przelewów
 • tworzenie e-dokumentów
 • wysyłanie e-deklaracji