Akcyza na węgiel


Informacje dodatkowe:

Odsłon:
44083
Program:

Handel

Licencja:Cena netto od:

1400.00 PLN

plus 23 % VAT

Krótki opis zasady działania

Rozwiązanie działa podczas tworzenia dokumentu sprzedaży, po wybraniu kontrahenta i towaru dodatek sprawdza czy towar posiada kod CN zgodny z kodem zdefiniowanym w ustawieniach raportu. Jeśli kod jest zgodny to w kolejnym kroku sprawdza czy kontrahent podlega akcyzie – informacja ta jest zapisana w polu dodatkowym(w przykładzie jest to pole 1) wskazanym w ustawieniach raportu:

  • T – tak zwolniony z akcyzy – dla tych kontrahentów drukowany jest dokument dostawy.
  • N – nie, kontrahent podlega akcyzie
  • ? – pytaj – przy każdorazowym wystawianiu dokumentu będzie wyświetlane pytanie o kontrahenta.

Kolejne pole „zwolnienie” mówi o numerze zwolnienia przedstawionym na liście zwolnień z akcyzy, na wydruku przedstawiony jest tekst klauzuli zawartej pod numerem wskazanym w tym polu.

Pole kolejne PPW mówi o zwolnieniach na podstawie dokumentu z Urzędu Celnego, jeśli jest w tym polu wpisany numer, zawartość tego pola jest dodawana do treści zwolnienia numer 17 na liście zwolnień i jest drukowana na dokumencie DD. W przypadku gdy pole jest puste, rozwiązanie wyświetla komunikat z pytaniem:

Sprzedający z różnych powodów mogą być zwolnieni z opłaty akcyzowej, istnieją wykluczenia, jednak muszą one być opisane w polu  „Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia (krótki opis i podstawa prawna)⁹⁾” dokumentu dostawy, dla tego w oknie edycji można wprowadzić numer wykluczenia lub za pomocą przycisku sprawdź wybrać jedno z listy dostępnych:

Istnieje możliwość  dodawania lub usuwania pozycji z listy zwolnień.

W zależności od wybranej odpowiedzi raport zapisuje informację w wskazanym polu dodatkowym kontrahenta i podejmuje odpowiednie działanie:

  • TAK – raport będzie drukował dokument DD
  • NIE – raport doliczy wartość akcyzy do dokumentu sprzedaży.

W trakcie wydruku na dokumencie DD w pozycji  11 - Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych należy wskazać jeden z dwóch adresów magazynów, adres magazynu Odbiorcy lub adres Magazynu zdefiniowanego w programie Symfonia Handel. Wybór odbywa się na oknie pokazanym poniżej:

Uruchamianie

Dodatek działa automatycznie – po wybraniu towaru sprawdza kod CN oraz oznaczenie kontrahenta, dla dokumentów Sprzedaży oraz wydania.

Rozwiązanie uruchamia się dla dokumentów sprzedaży z pozycji drukuj - > „Dokument VAT I-Akcyza węgiel” oraz dla dokumentu wydania z pozycji drukuj: „Wydanie z magazynu- Akcyza węgiel”

Podczas wydruku dokumentu Sprzedaży istnieje możliwość wyłączenia informacji o kwocie akcyzy aby to zrobić należy w ustawieniach wydruku włączyć wydruk pola Wartość akcyzy:


Dla Klienta który nie jest zwolniony z akcyzy wartość ta zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

1,28 x 23,8 x Tonaż,

Na dokumencie będzie przedstawiona następująco:

Jeżeli kontrahent podlega zwolnieniu z akcyzy ople Wartość akcyzy będzie 0,00

Wydruk dokumentu Dowód dostawy

Dokument drukowany jest automatycznie dla kontrahentów zwolnionych z opłacania akcyzy.

Po wystawieniu dokumentu sprzedaży i automatycznym wystawieniu dokumentu wydania wydruk należy wykonać z dokumentu sprzedaży za pomocą raportu o nazwie „Dokument VAT I- Akcyza węgiel” raport wydrukuje dokument sprzedaży oraz sprawdzi czy był już drukowany dokument dostawy, jeśli nie był drukowany to zostanie on wydrukowany, informacja o wydruku zostanie zapisana i przy ponownym wydruku raport nie będzie drukował tego dokumentu.

Podczas drukowania dokumentu wydania „Wydanie z magazynu- Akcyza węgiel” rozwiązanie w analogiczny sposób jak dla dokumentu sprzedaży sprawdza czy towar ma kod CN zgodny z kodem wprowadzonym w ustawieniach raportu i wyświetla pytanie weryfikujące kontrahenta. W przypadku gdy kontrahent jest zwolniony z płacenia akcyzy drukowany jest dokument wydania oraz dokument dostawy, po wydruku zapisywana jest informacja o wydruku.

W przypadku gdy wystawiany jest tylko dokument wydania – dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy drukowany jest dokument dostawy z niewypełnionym polem „Numer i data wystawienia faktury/ listu przewozowego”

Numer dokumentu dostawy w obecnej wersji jest ustawiony na stałe i ma strukturę:

DD/kolejny numer w serii/rok/seria dokumentu sprzedaży

Np.: DD/001/2011/sFVS

W kolejnej wersji  rozwiązania  numer ten będzie można samemu definiować, podobnie jak to jest w programie Symfonia Handel dla dokumentów.

Krótki opis zasady działania

Rozwiązanie działa podczas tworzenia dokumentu sprzedaży, po wybraniu kontrahenta i towaru dodatek sprawdza czy towar posiada kod CN zgodny z kodem zdefiniowanym w ustawieniach raportu:

 

 

Jeśli kod jest zgodny to w kolejnym kroku sprawdza czy kontrahent podlega akcyzie – informacja ta jest zapisana w polu dodatkowym(w przykładzie jest to pole 1) wskazanym w ustawieniach raportu:

 

 

T – tak zwolniony z akcyzy – dla tych kontrahentów drukowany jest dokument dostawy.

N – nie, kontrahent podlega akcyzie

? – pytaj – przy każdorazowym wystawianiu dokumentu będzie wyświetlane pytanie o kontrahenta.

 

Kolejne pole „zwolnienie” mówi o numerze zwolnienia przedstawionym na liście zwolnień z akcyzy, na wydruku przedstawiony jest tekst klauzuli zawartej pod numerem wskazanym w tym polu.

 

Pole kolejne PPW mówi o zwolnieniach na podstawie dokumentu z Urzędu Celnego, jeśli jest w tym polu wpisany numer, zawartość tego pola jest dodawana do treści zwolnienia numer 17 na liście zwolnień i jest drukowana na dokumencie DD.

W przypadku gdy pole jest puste, rozwiązanie wyświetla komunikat z pytaniem:

 

 

 

Sprzedający z różnych powodów mogą być zwolnieni z opłaty akcyzowej, istnieją wykluczenia, jednak muszą one być opisane w polu„Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia (krótki opis i podstawa prawna)⁹⁾ dokumentu dostawy, dla tego w oknie edycji można wprowadzić numer wykluczenia lub za pomocą przycisku sprawdź wybrać jedno z listy dostępnych:

 

 

Istnieje możliwośćdodawania lub usuwania pozycji z listy zwolnień.

 

 

W zależności od wybranej odpowiedzi raport zapisuje informację w wskazanym polu dodatkowym kontrahenta i podejmuje odpowiednie działanie:

TAK – raport będzie drukował dokument DD

NIE – raport doliczy wartość akcyzy do dokumentu sprzedaży.

 

W trakcie wydruku na dokumencie DD w pozycji 11 - Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych należy wskazać jeden z dwóch adresów magazynów, adres magazynu Odbiorcy lub adres Magazynu zdefiniowanego w programie Sage Handel. Wybór odbywa się na oknie pokazanym poniżej.

 

 

 

 

Uruchamianie

Dodatek działa automatycznie – po wybraniu towaru sprawdza kod CN oraz oznaczenie kontrahenta, dla dokumentów Sprzedaży oraz wydania.

 

Rozwiązanie uruchamia się dla dokumentów sprzedaży z pozycji drukuj - > „Dokument VAT I-

Akcyza węgiel” oraz dla dokumentu wydania z pozycji drukuj: „Wydanie z magazynu- Akcyza węgiel”

Podczas wydruku dokumentu Sprzedaży istnieje możliwość wyłączenia informacji o kwocie akcyzy aby to zrobić należy w ustawieniach wydruku włączyć wydruk pola Wartość akcyzy:

 

 

 

Dla Klienta który nie jest zwolniony z akcyzy wartość ta zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

1,28 x 23,8 x Tonaż,

Na dokumencie będzie przedstawiona następująco:

 

 

Jeżeli kontrahent podlega zwolnieniu z akcyzy ople Wartość akcyzy będzie 0,00

 

 

 

 

Wydruk dokumentu Dowód dostawy

 

Dokument drukowany jest automatycznie dla kontrahentów zwolnionych z opłacania akcyzy.

 

Po wystawieniu dokumentu sprzedaży i automatycznym wystawieniu dokumentu wydania wydruk należy wykonać z dokumentu sprzedaży za pomocą raportu o nazwie „Dokument VAT I- Akcyza węgiel” raport wydrukuje dokument sprzedaży oraz sprawdzi czy był już drukowany dokument dostawy, jeśli nie był drukowany to zostanie on wydrukowany, informacja o wydruku zostanie zapisana i przy ponownym wydruku raport nie będzie drukował tego dokumentu.

 

Podczas drukowania dokumentu wydania „Wydanie z magazynu- Akcyza węgiel” rozwiązanie w analogiczny sposób jak dla dokumentu sprzedaży sprawdza czy towar ma kod CN zgodny z kodem wprowadzonym w ustawieniach raportu i wyświetla pytanie weryfikujące kontrahenta. W przypadku gdy kontrahent jest zwolniony z płacenia akcyzy drukowany jest dokument wydania oraz dokument dostawy, po wydruku zapisywana jest informacja o wydruku.

 

W przypadku gdy wystawiany jest tylko dokument wydania – dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy drukowany jest dokument dostawy z niewypełnionym polem „Numer i data wystawienia faktury/ listu przewozowego”

 

Numer dokumentu dostawy w obecnej wersji jest ustawiony na stałe i ma strukturę:

 

DD/kolejny numer w serii/rok/seria dokumentu sprzedaży

Np.: DD/001/2011/sFVS

 

W kolejnej wersjirozwiązanianumer ten będzie można samemu definiować, podobnie jak to jest w programie Symfonia Handel dla dokumentów.

 

 

 

Instalacja wybranych dodatków zakupionych u nas gratis!. Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, czy dodatek jest objęty promocją.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support