Obsługa akcyzy na wyroby węglowe


Informacje dodatkowe:

Odsłon:
39245
Program:

HandelDodatek jest dostępny tylko na zamówienie, jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem np. telefonicznie dzwoniąc pod nr (32) 202 15 46.

Dodatek działa automatycznie – po wybraniu towaru sprawdza kod CN oraz oznaczenie kontrahenta, dla dokumentów Sprzedaży oraz wydania.    
    Rozwiązanie uruchamia się dla dokumentów sprzedaży z pozycji drukuj - > „Dokument VAT I- Akcyza węgiel” oraz dla dokumentu wydania z pozycji drukuj: „Wydanie z magazynu- Akcyza węgiel”
Podczas wydruku dokumentu Sprzedaży istnieje możliwość wyłączenia informacji o kwocie akcyzy aby to zrobić należy w ustawieniach wydruku włączyć wydruk pola Wartość akcyzy.
 
Dla Klienta który nie jest zwolniony z akcyzy wartość ta zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

1,28 x 23,8 x Tonaż,

Jeżeli kontrahent podlega zwolnieniu z akcyzy ople Wartość akcyzy będzie 0,00

Wydruk dokumentu Dowód dostawy

Dokument drukowany jest automatycznie dla kontrahentów zwolnionych z opłacania akcyzy.
Po wystawieniu dokumentu sprzedaży i automatycznym wystawieniu dokumentu wydania wydruk należy wykonać z dokumentu sprzedaży za pomocą raportu o nazwie „Dokument VAT I- Akcyza węgiel” raport wydrukuje dokument sprzedaży oraz jeżeli kontrahent podlega akcyzie zostanie ona obliczona zgodnie z wzorem opisanym powyżej oraz zostanie wyświetlona na dokumencie.

Podczas drukowania dokumentu wydania „Wydanie z magazynu- Akcyza węgiel” rozwiązanie sprawdza czy towar ma kod CN zgodny z kodem wprowadzonym w ustawieniach raportu i wyświetla pytanie weryfikujące kontrahenta. W przypadku gdy kontrahent jest zwolniony z płacenia akcyzy drukowany jest dokument wydania oraz dokument dostawy, po wydruku zapisywana jest informacja o wydruku.
W przypadku gdy wystawiany jest tylko dokument wydania – dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy drukowany jest dokument dostawy z niewypełnionym polem „Numer i data wystawienia faktury/ listu przewozowego”
Numer dokumentu dostawy w obecnej wersji jest ustawiony na stałe i ma strukturę:
DD/kolejny numer w serii/rok/seria dokumentu sprzedaży
Np.: DD/001/2011/sFVS
W kolejnej wersji rozwiązania numer ten będzie można samemu definiować, podobnie jak to jest w programie Symfonia Handel dla dokumentów.
Rozwiązanie umożliwia wydruk samego Dokumentu dostawy z poziomu dokumentu wydania, aby wydrukować należy z pozycji drukuj na dokumencie wydania wybrać „Wydruk Dokumentu Dostawy”, po uruchomieniu dodatek sprawdzi czy Dokument dostawy był już drukowany, jeśli był to wyświetli pytanie:

Po wybraniu „TAK” zostanie wygenerowany Dokument dostawy zgodny z przykładem zamieszczonym poniżej.
Podczas prowadzenia sprzedaży za pomocą Faktur VAT rozwiązanie działa zgodnie z opisem powyżej, natomiast w przypadku gdy mamy do czynienia ze sprzedażą detaliczną ( dokument Paragon):
1)    Sprzedaż bez wybierania z kartoteki oraz bez wprowadzania ręcznie kontrahenta:
Rozwiązanie po wybraniu towaru którego kod CN jest zgodny z jednym z kodów wprowadzonych w ustawieniach wyświetli pytanie:

Jeżeli w odpowiedzi użytkownik wybierze TAK – sprzedaż podlega akcyzie to do pozycji towarowej zostanie doliczona wartość akcyzy odpowiadająca wartości przypisanej do danego kodu CN z ustawień. Na wydruku dokumentu również zostanie obliczona poprawna wartość akcyzy, obliczenia wykonane będą zgodnie z wzorem i opisem powyżej.
2)    Sprzedaż z wyborem z kartoteki lub z wprowadzeniem ręcznie kontrahenta:
W przypadku gdy zostanie wybrana odpowiedz NIE – kontrahent jest zwolniony z opłacania akcyzy, zostanie wyświetlony komunikat:
 
Należy:
    - wybrać kontrahenta z kartoteki,
    - założyć nowego kontrahenta i wybrać go z kartoteki,
    - wprowadzić na dokumencie dane kontrahenta incydentalnego.
    Po wystawieniu dokumentu sprzedaży i automatycznym wystawieniu dokumentu WZ należy z poziomu dokumentu WZ wydrukować dokument Dowodu dostawy

Wszystkie obliczenia wartości akcyzy w rozwiązaniu są wykonywane w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku, natomiast prezentacja wyników jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc.
Raport obsługuje masy intrastat – w przypadku gdy np.: sprzedajemy węgiel w workach po 50 kg :
Towar jest w jednostce podstawowej sztuka ale w opakowaniu jest 50 kg to w towarze w polu intrastat należy wprowadzić następujące informacje:
 
W takim przypadku ilość kilogramów w jednym opakowaniu będzie przeliczana przez ilość kg wprowadzoną w polu Intrastat: masa.

Wzór Dokumentu Dostawy:

Dowód dostawy przykładowy wydruk

 

Instalacja wybranych dodatków zakupionych u nas gratis!. Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, czy dodatek jest objęty promocją.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support