Akcyza na wegiel


Informacje dodatkowe:

Odsłon:
31498
Program:

Handel

Licencja:Cena netto od:

690.00 PLN

plus 23 % VAT

Rozwiązanie powstało z uwagi na wejście w życie z dniem 2 stycznia 2012 rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy i ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 292 poz. 1717). W związku z tym od 2 stycznia 2012 roku wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.

W skład raportów wchodzą:

 • Dokument dostawy
 • Dokument dostawy - zwrot 
 • Faktura VAT Akcyza 
 • Zmiana parametrów (w kartotece towarów) 
 • Zestawienie dokumentów dostawy.

Opodatkowanie wyrobów węglowych

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach. Do celów poboru akcyzy zostały ustalone wartości opałowe dla poszczególnych rodzajów wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

 • 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701 (akcyza 30,46 PLN za 1000 kg) 
 • 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702 (akcyza 11,01 PLN za 1000 kg) 
 • 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704 (akcyza 35,20 PLN za 1000 kg).

Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szereg podmiotów i instytucji, które mogą skorzystać ze zwolnienia akcyzy. Są to miedzy innymi:

 • gospodarstwa domowe
 • organy administracji publicznej 
 • jednostki Sił Zbrojnych RP 
 • podmioty systemu oświaty 
 • żłobki i kluby dziecięce 
 • podmioty lecznicze 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
 • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obrót węglem i koksem dla tych instytucji każdorazowo powinien być potwierdzony „Dokumentem dostawy”.

Instalacja wybranych dodatków zakupionych u nas gratis!. Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, czy dodatek jest objęty promocją.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support