Dekompletacja


Informacje dodatkowe:

Odsłon:
10168
Program:

HandelDodatek jest dostępny tylko na zamówienie, jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem np. telefonicznie dzwoniąc pod nr (32) 202 15 46.

Konfiguracja rozwiązania

Dokumenty:

W dokumentach magazynowych wewnętrznych zakładamy dwa nowe typy dokumentów:

1.     WR – Wydanie Rozkompletowanie

charakter: Rozchód wewnętrzny, termin realizacji: więcej niż 0 dni

2.     PR – Przychód Rozkompletowanie

charakter: Przychód wewnętrzny, termin realizacji: więcej niż 0 dni

Włączenie procedur:

W panelu Ustawienia>Dane firmy>Parametry>Wykonywanie Procedur, ustawiamy na TAK:

          Dla dokumentów magazynowych

          Dla towarów

Opcje te są niezbędne do prawidłowego działania rozwiązania.

Wczytanie raportów:

Pliki raportów umieszczamy w katalogu programu; podkatalog „RAPORTY\HM” i uruchamiamy program jako „Admin”. Podczas otwierania firmy akceptujemy kolejne komunikaty.


 

Deklaracja receptury

Każdy nowo zakładany zestaw może być uznany za Recepturę, podczas zapisu zestawu pojawi się komunikat „Zakładany zestaw jest recepturą?”, domyślnie podpowiadana jest opcja: TAK.

 

Receptury nie są wykazywane na liście towarów w widoku wszystkich towarów oraz podczas wystawiania dokumentu. Receptury znajdziemy w zakładce Katalogi, katalog Receptury, który jest automatycznie zakładany podczas powstania pierwszej Receptury, przesunięcie towaru lub zestawu do katalogu Receptury nie tworzy z niego receptury, do tego służy dodatkowy raport dostępny na liście towarów: Zmiana Zestaw/Receptura, który uwzględnia i przenosi te zaznaczone towary, które są typu Zestaw i umieszcza w odpowiednim katalogu „RECEPTURY”.

Z prawego przycisku myszki jest dostępny raport „H.Kalkulacja [RECEPTURY]”, który umożliwia wpisanie % lub wartości PLN dla 1 sztuki elementu składowego receptury. Gdy pozycja to 2 sztuki, a chcemy, by wartość tych 2 sztuk wynosiła 30 PLN lub 30%, należy wpisać 15 PLN lub 15%.

 

Wartości wprowadzone posłużą do podania zbliżonej ceny poszczególnych elementów składowych, jednak nie są ostatecznym sposobem naliczenia ceny.

Kolejnym zagadnieniem jest przypisanie receptur do towaru (UWAGA: Towar i Element składowy receptury nie jest w żaden sposób rozróżniany przez rozwiązanie, równocześnie niedozwolone jest dodawanie innych towarów niż typu „Artykuł”, rozwiązanie nie posiada zabezpieczenia przed takim zdarzeniem). Przypisanie do towaru receptury odbywa się dla każdego towaru osobno przez wybranie opcji z prawego klawisza myszki na liście towarów „H.Powiązanie Artykułu [RECEPTURA]”.

 


 

Wydanie/przyjęcie

Wystawiając dokument WR (UWAGA: na dokumencie umieszczamy tylko jeden towar w dowolnej ilości, rozwiązanie nie obsługuje dokumentów WR z wieloma towarami), pojawia się okno wyboru receptury i określenia cen - wartości przyjęcia. Okno pozwoli zaakceptować tylko wyliczone wartości elementów równe wartości dokumentowi rozchodu towaru (WR).

 

Wartość dokumentu możemy starować przez cenę jednostkową, wartość/cena receptury i wartość przyjęcia danej pozycji receptury. W oknie mamy widoczną pozycję rozchodowaną, jej ilość, cenę i wartość, następnie wybór receptury, oraz kalkulację receptury do przyjęcia jej podsumowaniem.

W przypadku nie przyjęcia rozchodu, oznakowany on jest jako nierozliczony, na liście dokumentów, z prawego klawisza myszki dostępna jest opcja „H.Przyjęcia z receptury”.

 

 

Po wystawieniu dokumentu PR, dokumenty WR i PR są oznakowywane jako rozliczone i posiadają w opisie zamiennie numery swoich dokumentów.


 

 

Edycja-usuwanie dokumentów

Edycja dokumentów PR i WR jest zablokowana w celu uniemożliwienia przypadkowej zmiany ich wartości i powstaniu rozbieżności między powiązanymi dokumentami. Dopuszczona jest jedynie edycja WR dokumentu, który nie posiada PR w buforze lub wystawionego.

Usunięcie dokumentu WR jest zablokowane w przypadku istnienia dokumentu PR w dokumentach magazynowych lub buforze magazynu, dopiero jego usunięcie pozwala na usunięcie WR.

 

Instalacja wybranych dodatków zakupionych u nas gratis!. Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, czy dodatek jest objęty promocją.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support