Automatyczne wersjonowanie kart technologicznych


Informacje dodatkowe:

Odsłon:
662
Program:

Produkcja

Linia:

ERP


Cena netto od:

7000.00 PLN

plus 23 % VAT

 

Rozwiązanie pozwala na zbiorczą wymianę surowca/półproduktu we wskazanych kartach technologicznych, automatycznie wyszukanych przez program.

1. Automatyczna wymiana surowca  

1.1. Wymiana pozycji w istniejącej karcie

 

Funkcjonalność umożliwia wymianę surowca w karcie wyrobu gotowego.

Miejsce wywołania Kopie kart:

 • Zakładka Technologia

alt

Pierwszą operacją jaką należy wykonać to wskazanie Indeksu podmienianego. Po jego wybraniu wyświetlą się aktywne karty, w których BOM się znajduje. Następnie należy wskazać nowy indeks na który ma nastąpić wymiana.

Po wybraniu opcji Wykonaj podmianę – program wymieni surowiec we wskazanej karcie technologicznej. Indeks wyrobu, nazwa oraz kod karty pozostają bez zmian.

Z technicznego punktu widzenia program anuluje kartę, którą wskażemy zmieniając jej kod wg  poniższego schematu i utworzy nową kartę o widniejącym do tej pory kodzie i to w tej karcie nastąpi podmiana surowca.

Kod karty[data]

 lub

Kod karty[data_godzina] – jeżeli wymiana nastąpi więcej niż jeden raz w danym dniu to kolejne anulowane karty otrzymają dodatkową informację o godzinie.

 

1.2. Utworzenie nowej wersji karty wraz z indeksem WG

 

Utwórz nową wersję karty – (nowy produkt) – program:

 • Utworzy nowy indeks produktu  (Nazwa indeksu, tworzona jest na podstawie ostatniej wersji indeksu)
 • Utworzy nową kartę  - jako kopia wskazanej karty, w której wymieni indeks wyrobu oraz kod karty (tworzony jest analogicznie jak indeks towaru, jednak odnosi się do ostatniej wersji karty )

 • Poprzednia wersja karty zostanie anulowana

 

Utwórz nową wersję karty – (nowy produkt) – pozostaw obie karty aktywne – opcja analogiczna do Utwórz nową wersję karty – (nowy produkt) .Różnica polega na tym, że poprzednia wersja karty technologicznej pozostaje aktywna ( zaakceptowana).

2. Wymiana półproduktu w karcie wyrobu gotowego

2.1. Wymiana pozycji w istniejącej karcie

 

Funkcjonalność umożliwia wymianę półproduktu we wskazanych kartach technologicznych.  

Miejsce wywołania Automatyczna kopia:

 • Karta półproduktu na którą będziemy wymieniać

alt

Po wybraniu opcji automatyczna kopia należy wskazać półprodukt ( Półprodukt podmieniany ) który ma zostać wymieniony. Program wyświetli listę kart, w których się znajduje. Po zaznaczeniu wybranych kart można dokonać podmiany. Wybranie opcji wykonaj podmianę spowoduje automatyczną wymianę półproduktu we wskazanych kartach technologicznych na półprodukt z technologią, z której wykonywana jest podmiana. Indeks wyrobu, nazwa oraz kod wskazanych kart pozostają bez zmian.

Z technicznego punktu widzenia program anuluje wskazane karty zmieniając w nich kod karty wg  poniższego schematu i utworzy nowe o widniejących do tej pory kodach i to w tych kartach nastąpi podmiana półproduktu.

Kod karty[data_godzina]

lub

Kod karty[data_godzina] – jeżeli wymiana nastąpi więcej niż jeden raz w danym dniu to kolejne anulowane karty otrzymają dodatkową informację o godzinie.

Np.:

alt

alt

 

2.2. Utworzenie nowej wersji karty wraz z indeksem WG

 

Miejsce wywołania Automatyczna kopia:

 • Karta półproduktu na którą będziemy wymieniać

alt

 

Po wybraniu opcji automatyczna kopia należy wskazać półprodukt ( Półprodukt podmieniany ) który ma zostać wymieniony. Program wyświetli listę kart, w których się znajduje. Po zaznaczeniu wybranych kart można dokonać automatycznego wersjonowania.

alt

 

Gdy zostanie wybrana opcja  Utwórz nową wersję karty – (nowy produkt) – program:

 • Utworzy nowy indeks produktu  (Nazwa indeksu, tworzona jest na podstawie ostatniej wersji indeksu)
 • Utworzy nową kartę  - jako kopia wskazanej karty, w której wymieni indeks wyrobu oraz kod karty (tworzony jest analogicznie jak indeks towaru, jednak odnosi się do ostatniej wersji karty )
 • Wymieni w nowo utworzonej karcie wskazany półprodukt na półprodukt z kartą z której zostało zlecone wersjonowanie.

 

alt

 • Poprzednia wersja karty zostanie anulowana

 

Utwórz nową wersję karty – (nowy produkt) – pozostaw obie karty aktywne – opcja analogiczna do Utwórz nową wersję karty – (nowy produkt) .Różnica polega na tym, że poprzednia wersja karty technologicznej pozostaje aktywna ( zaakceptowana).

 

3. Przygotowanie karty technologicznej półproduktu do podmiany – wersjonowanie w skrócie

 

 1. Utworzenie kopii karty półproduktu
 2. W nowej karcie wymiana indeksu na wyższa wersję  - w tym celu można skorzystać z opcji Klonuj towar  lub Dodaj towar .
 3. Naniesienie zmian w nowej wersji półproduktu
 4. Zatwierdzenie karty na półprodukt
 5. Wersjonowanie - Automatyczna kopia – Wymiana półproduktu w istniejącej karcie  Utworzenie nowej wersji karty
Instalacja wybranych dodatków zakupionych u nas gratis!. Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, czy dodatek jest objęty promocją.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support