Raport Bilans Otwarcia z Bufora (do Forte FK )Dodatek jest dostępny tylko na zamówienie, jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem np. telefonicznie dzwoniąc pod nr (32) 202 15 46.

Przeznaczenie raportu:
Raport służy do zaimportowania Bilansu Otwarcia z poprzedniego roku obrachunkowego w przypadku gdy
wszystkie lub cześć dokumentów nadal pozostają w buforze. Ma on zastosowanie w przypadku konieczności
wydruku zapisów z kont bilansowych, Bilansu oraz innych zestawień uwzględniających konta bilansowe
razem z Bilansem Otwarcia z poprzedniego roku.
Funkcjonalność raportu przedstawiona jest w czerwonej ramce. Pozostała cześć raportu dystrybuowana jest
oddzielnie i dotyczy rozpoczęcia pracy w systemie Forte FKF umożliwiając import bilansu otwarci na konta
z przygotowanego arkusza Excel-a o dostarczonej z rozwiązaniem strukturze.

Działanie raportu :
Import może być przeprowadzony wielokrotnie. Przed importem danych na Bilans Otwarcia poprzednie
wartości są usuwane. Po uruchomieniu raportu należy wypełnić konto Wyniku finansowego w bieżącym roku
obrachunkowych a następnie uruchomić transfer na BO. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyliczony bilans
zamknięcia kont z roku poprzednim i przeniesiony na konta w bieżący roku, zakończenie procesu zostanie
zasygnalizowanie informacją o ilości przeniesionych sald na bilans otwarcia Z poprzedniego roku
przenoszone są w wszystkie salda kont bilansowych, nawet jeśli w bieżącym roku nie zostały one założone
oraz wynik roku poprzedniego na konto wskazane w raporcie. Dane są zapisywane w buforze. Po
zaimportowaniu Bilansu Otwarcia należy do wejść do bilansu otwarcia i pobrać go z bufora. W przypadku
pojawienia się informacji o brakujących w planie kont kontach, należy je uzupełnić w bieżącym roku i
powtórzyć proces generowania BO. Po tej operacji Bilans otwarcia będzie zbilansowany i będzie go można
zapisać do Księgi. Operacje można wykonać wielokrotnie.
Ostatecznie po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów w poprzednim roku obrachunkowym należy
dokonać importu BO korzystając z funkcjonalności Forte FK i ponownie zaksięgować BO do Księgi.

Ograniczenia raportu:
Raport był testowany i sprawdzany w konfiguracji Forte FKF, w których rok obrachunkowy zgodny jest
zgodny z kalendarzowym, dla konfiguracji innych wymaga on sprawdzenia. Jest możliwy do użycia
w wersjach aplikacji FKF 2010, 2011.
Przenoszone są tylko kwoty w PLN, w przypadku prowadzenia kont walutowych bez rozrachunków nie będą
przeniesione wartość konta w walucie na BO kolejnego roku. Dlatego po zaksięgowaniu wszystkich
dokumentów w poprzednim roku należy dokonać importu BO korzystając z funkcjonalności Forte FK
i ponownie zaksięgować BO do Księgi
Raport jest przygotowany indywidualnie dla każdej firmy na jej numer NIP i numer seryjny Forte FK.

Instalacja wybranych dodatków zakupionych u nas gratis!. Skontaktuj się z naszym biurem i sprawdź, czy dodatek jest objęty promocją.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support