Znasz już nasze produkty i usługi? Polecaj je swoim znajomym i zarabiaj!

Pozwalają naszym Klientom na pewne, wygodne i szybkie korzystanie z usług wykwalifikowanych pracowników naszej firmy na zasadach outsourcingu, czyli przekazaniu nam obsługi informatycznej firmy.

Poszukujesz oprogramowania do zarządzania magazynem?

W odpowiedzi na potrzeby biur rachunkowych przygotowaliśmy pakiety zawierajce specjalnie dobrane produkty również rozwiazania dedykowane, usprawniajace pracę biura.

Oprogramowanie kadrowe, płacowe do zarządzania personelem.

Polega na wykonywaniu obowiązków zawodowych wobec pracodawcy lub w formie tzw. freelancingu, na własny rachunek, bez potrzeby opuszczania własnego miejsca zamieszkania.

Pobierz aktualna wersje i przetestuj oprogramowanie przez 60 dni !

Posiadamy największą bazę dodatków do programów Symfonia, ERP.

Tworzymy rozwiązania na potrzeby klienta

Firma Sage przygotowała nowe wersje oprogramowania oznaczone wersją 2013. Wśród programów objętych aktualizacją, znajdują się m.in: Środki Trwałe, Kadry i Płace, Handel, Mała księgowość. Poniżej znajduje się zarys zmian wprowadzonych w programach.

 Środki Trwałe
 
 • Odświeżony interfejs użytkownika
  Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została  ikona  desktopowa  programu,  odświeżono  ikony  aplikacyjne,  dodano  możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Rejestr zdarzeń środków trwałych
  Dodany został rejestr zdarzeń związanych ze środkiem trwałym. Ogólny układ i wygląd okna rejestru zdarzeń środków trwałych przypomina standardowy układ kalendarza.
 • Rozliczenie dotacji do środków trwałych
  Rozwinięta została funkcjonalność rozliczania refundacji, niestanowiącej kosztów uzyskania przychodu. Wprowadzone zmiany mają ułatwić ewidencjonowanie rozliczeń dotacji unijnych do środków trwałych.
 • Zmiany w raportach
  W  związku  z  rozszerzeniem  funkcjonalności  rozliczanie  kwot  niestanowiących  kosztów uzyskania przychodów wprowadzone zostały zmiany w raportach
 Kadry i Płace
 
 • Obsługa przelewów elektronicznych
  Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty.
 • Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych
  Dodana została obsługa zasiłków i ich rozliczania dla osób, które mają zawarte umowy cywilnoprawne. Wiąże się to z szeregiem zmian w elementach, wzorcach i raportach.
 • Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA
  Akcje  Wyrejestrowanie  ZWUA  oraz  Unieważnienie  danych  zestawu  ‘Zgłoszenie ZUA/ZZA’ będą realizowane zdarzeniem Rozwiązanie stosunku pracy.
 • Zestawy list płac i kart wynagrodzeń 
  W trzech nowych zestawach dla list płac i kart wynagrodzeń zebrane zostały elementy
  potrzebne do zestawień ZUS, US i księgowania wynagrodzeń. Ponadto  na liście wyboru w raportach zestawy porządkowane są alfabetycznie.
 • Definicje zdarzeń
  Dodany został nowy rodzaj akcji oraz nowe opcje ustawień.
 Handel
 
 • Obsługa przelewów elektronicznych
  W  wersji  2013  program  Handel  zapewnia  obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu programu Handel z programem e-Dokumenty.
 • Nowe operacje grupowe kartotece Pieniądze
  Obsługa  kartoteki  Pieniądze  została  wzbogacona  o  operacje  grupowe  związane z przelewami elektronicznymi.
 • Import operacji bankowych (menu Firma)
  Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty lub wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego następuje automatyczny wybór kontrahenta.
 • Zmiany w oknie rozrachunku
  Operacje  związane  z  przelewami  elektronicznymi  dostępne  są  również  w  oknie Rozrachunek. 
 • Zmiany w oknie kontrahenta
  Przelewy elektroniczne można przeglądać oraz zlecać również w oknie kontrahenta.
 • Zmiany w rejestrze płatności 
  Istnieje możliwość wprowadzenia wpłaty/wypłaty do rejestru pieniężnego.
 • Nowa opcja w zestawieniu Należności i zobowiązania
  Wiekowanie należności i zobowiązań można teraz wykonać na konkretny dzień.
 Mała księgowość
 
 • Odświeżony interfejs użytkownika
  Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została  ikona  desktopowa  programu,  odświeżono  ikony  aplikacyjne,  dodano  możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Dodanie klasyfikacji analitycznej
  Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów. Możliwe jest podzielenie kwot z zapisów na poszczególne elementy  klasyfikacji  analitycznej  np.  projekty  lub  miejsca  powstawania  kosztów.  Na podstawie tak oznaczonych zapisów można tworzyć zestawienia i wykorzystywać je do dalszych analiz.
 • Obsługa przelewów elektronicznych
  Funkcjonalność e-Przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych  i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności oraz odbierania wyciągów.  Symfonia  Mała  Księgowość  została  wzbogacona  o  funkcjonalności  obsługi przelewów  elektronicznych  w  zakresie  zlecania  przelewów  i  odbierania  wyciągów bankowych. 
 • Definiowanie parametrów pracy dla firm w grupie
  W  oknie  Parametry  pracy  dla  grupy  wprowadzone zostało pole wyboru Parametr  pracy obowiązuje w bieżącej firmie. Działa ono oddzielnie dla każdej karty ustawień parametrów. Zaznaczenie  tego pola powoduje, że parametr pracy może być definiowany oddzielnie dla każdej firmy (źródła przychodów)

Największa baza dodatków

Poznaj nasze rozwiązania i wybierz odpowiednie dla siebie

 • Finanse i księgowość

 • Kadry i Płace

 • Handel

 • Środki Trwałe

 • Płace

 • Mała księgowość

Odsłon: 1457
Linia: Symfonia
Cena netto od: 1500 PLN
Odsłon: 837
Linia: Symfonia
Cena netto od: 1500 PLN
Odsłon: 12405
Linia: Symfonia
Program: Kadry i Płace
Odsłon: 34628
Linia: ERP
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 350 PLN
Odsłon: 229
Linia: ERP
Program: Handel
Cena netto od: 2800 PLN
Odsłon: 368
Linia: Symfonia
Program: Handel
Cena netto od: 700 PLN
Odsłon: 50040
Linia: ERP
Program: Środki Trwałe
Cena netto od: 650 PLN
Odsłon: 37706
Linia: Symfonia
Program: Płace
Cena netto od: 450 PLN
Odsłon: 38640
Linia: Symfonia
Program: Płace
Odsłon: 1573
Linia: Symfonia
Cena netto od: 750 PLN
Odsłon: 12315
Linia: Symfonia
Cena netto od: 800 PLN