Serdecznie zapraszamy do

zapoznania się z naszą ofertą na oprogramowanie i usługi

Znasz już nasze produkty i usługi? Polecaj je swoim znajomym i zarabiaj!

Pozwalają naszym Klientom na pewne, wygodne i szybkie korzystanie z usług wykwalifikowanych pracowników naszej firmy na zasadach outsourcingu, czyli przekazaniu nam obsługi informatycznej firmy.

Poszukujesz oprogramowania do zarządzania magazynem?

W odpowiedzi na potrzeby biur rachunkowych przygotowaliśmy pakiety zawierajce specjalnie dobrane produkty również rozwiazania dedykowane, usprawniajace pracę biura.

Oprogramowanie kadrowe, płacowe do zarządzania personelem.

Polega na wykonywaniu obowiązków zawodowych wobec pracodawcy lub w formie tzw. freelancingu, na własny rachunek, bez potrzeby opuszczania własnego miejsca zamieszkania.

Pobierz aktualna wersje i przetestuj oprogramowanie przez 60 dni !

Posiadamy największą bazę dodatków do programów Symfonia, ERP.

Tworzymy rozwiązania na potrzeby klienta

Zalety programu Płace:

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

 
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
 • Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód" (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek)

Automatyzacja, skrócenie czasu potrzebnego do naliczania płac

 
 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)
 • Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu
 • Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 
 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
 • Nadrukina deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Łatwy dostęp do informacji o pracownikach

 
 • Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia)
 • Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
 • Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca
 • Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy
 • Możliwość wydruku kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika
 • Możliwość wydruku umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
 • Generowanie wydruku umowy zlecenia i rachunku za umowę zlecenie

Tajność informacji

 
 • Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika
 • Możliwość utajnienia płac
 • Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie

Integracja z programem Finanse i Księgowość

 
 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość
 • Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
 • Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość

Największa baza dodatków

Poznaj nasze rozwiązania i wybierz odpowiednie dla siebie

 • Finanse i księgowość

 • Kadry i Płace

 • Handel

 • Środki Trwałe

 • Płace

 • Mała księgowość

Odsłon: 9839
Linia: Symfonia
Cena netto od: 800 PLN
Odsłon: 8177
Linia: Symfonia
Cena netto od: 400 PLN
Odsłon: 10098
Linia: Symfonia
Cena netto od: 800 PLN
Odsłon: 10463
Linia: ERP
Cena netto od: 1450 PLN
Odsłon: 9670
Linia: Symfonia
Program: Kadry i Płace
Odsłon: 30397
Linia: ERP
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 350 PLN
Odsłon: 29013
Linia: Symfonia
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 250 PLN
Odsłon: 32623
Linia: ERP
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 1000 PLN
Odsłon: 32658
Linia: Symfonia
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 1000 PLN
Odsłon: 1356
Program: Handel
Cena netto od: 800 PLN
Odsłon: 5828
Linia: Symfonia
Program: Handel
Cena netto od: 1200 PLN
Odsłon: 5783
Linia: Symfonia
Program: Handel
Cena netto od: 600 PLN
Odsłon: 5253
Linia: ERP
Program: Handel
Cena netto od: 900 PLN
Odsłon: 46285
Linia: ERP
Program: Środki Trwałe
Cena netto od: 650 PLN
Odsłon: 45789
Linia: Symfonia
Program: Środki Trwałe
Cena netto od: 450 PLN
Odsłon: 34130
Linia: Symfonia
Program: Płace
Cena netto od: 450 PLN
Odsłon: 35248
Linia: Symfonia
Program: Płace
Odsłon: 47492
Linia: Symfonia
Program: Płace
Cena netto od: 450 PLN
Odsłon: 9138
Linia: Symfonia
Cena netto od: 800 PLN
Odsłon: 10757
Linia: Symfonia
Cena netto od: 300 PLN
Odsłon: 45994
Linia: Symfonia
Cena netto od: 450 PLN