Znasz już nasze produkty i usługi? Polecaj je swoim znajomym i zarabiaj!

Pozwalają naszym Klientom na pewne, wygodne i szybkie korzystanie z usług wykwalifikowanych pracowników naszej firmy na zasadach outsourcingu, czyli przekazaniu nam obsługi informatycznej firmy.

Poszukujesz oprogramowania do zarządzania magazynem?

W odpowiedzi na potrzeby biur rachunkowych przygotowaliśmy pakiety zawierajce specjalnie dobrane produkty również rozwiazania dedykowane, usprawniajace pracę biura.

Oprogramowanie kadrowe, płacowe do zarządzania personelem.

Polega na wykonywaniu obowiązków zawodowych wobec pracodawcy lub w formie tzw. freelancingu, na własny rachunek, bez potrzeby opuszczania własnego miejsca zamieszkania.

Pobierz aktualna wersje i przetestuj oprogramowanie przez 60 dni !

Posiadamy największą bazę dodatków do programów Symfonia, ERP.

Tworzymy rozwiązania na potrzeby klienta

Z dniem 17 czerwca 2013 - oprócz urlopu macierzyńskiego i wydłużonego do 6 lub 8 tygodni dodatkowego macierzyńskiego - będzie funkcjonować także nowy urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Warunkiem jest wzięcie go bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, aby zachować ciągłość opieki rodziców nad dzieckiem.

Deklarację o chęci skorzystania z urlopu rodzicielskiego kobieta będzie mogła złożyć przed narodzinami dziecka, nie później jednak niż 14 dni po porodzie, łącznie z wnioskiem o dodatkowy urlop macierzyński.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców ustawodawca przewidział możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą, na podobnych zasadach jak obecnie dodatkowy urlop macierzyński. Ponadto będzie istniała możliwość dzielenia się wymiarem urlopu pomiędzy rodzicami, a skorzystać z niego będą mogli jednocześnie matka i ojciec.

Zasady wyliczania zasiłku

 

Zmienią się również zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego przysługującego przez cały, roczny okres urlopów związanych z rodzicielstwem.

W przypadku, gdy kobieta po urodzeniu dziecka nie złoży wniosku o przysługujący jej urlop rodzicielski i weźmie wyłącznie urlop macierzyński oraz dodatkowy macierzyński, będzie przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia. Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego zdecyduje się na skorzystanie także z urlopu rodzicielskiego – będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 60% podstawy.

Jeżeli natomiast zaraz po narodzinach dziecka kobieta zadeklaruje, że będzie korzystać zarówno z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, jak i z urlopu rodzicielskiego – przez cały ten okres będzie jej przysługiwać zasiłek w wysokości 80% podstawy.

Matka, która zdecyduje się wziąć całość urlopów związanych z urodzeniem dziecka (łącznie 52 tygodnie) ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z części lub całości dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z całości wnioskowanego urlopu rodzicielskiego i wrócić do pracy. Wówczas otrzyma jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jak zapewnić sprawne obsłużenie nowych zasad?

 

Prawidłowe i terminowe obsłużenie wszystkich powyższych, jak i wielu innych zdarzeń, powinno zapewnić oprogramowanie kadrowo-płacowe. Odpowiednio dobrane narzędzie i stała jego aktualizacja muszą odzwierciedlać bieżące zmiany prawne.

Dodatkowo, dla zachowania ciągłości i płynności procesów w firmie, niezwykle istotny może okazać się kontakt z zewnętrznym ekspertem. Pomoc w szybkim rozwiązaniu trudnych kwestii jest niezwykle cenna zwłaszcza, gdy pojawia się w krytycznych momentach, w spiętrzeniu terminów czy pracy.

Największa baza dodatków

Poznaj nasze rozwiązania i wybierz odpowiednie dla siebie

  • Finanse i księgowość

  • Kadry i Płace

  • Handel

  • Środki Trwałe

  • Płace

  • Mała księgowość

Odsłon: 1300
Linia: Symfonia
Cena netto od: 1500 PLN
Odsłon: 720
Linia: Symfonia
Cena netto od: 1500 PLN
Odsłon: 12306
Linia: Symfonia
Program: Kadry i Płace
Odsłon: 34488
Linia: ERP
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 350 PLN
Odsłon: 139
Linia: ERP
Program: Handel
Cena netto od: 2800 PLN
Odsłon: 294
Linia: Symfonia
Program: Handel
Cena netto od: 700 PLN
Odsłon: 49874
Linia: ERP
Program: Środki Trwałe
Cena netto od: 650 PLN
Odsłon: 37552
Linia: Symfonia
Program: Płace
Cena netto od: 450 PLN
Odsłon: 38507
Linia: Symfonia
Program: Płace
Odsłon: 1463
Linia: Symfonia
Cena netto od: 750 PLN
Odsłon: 12176
Linia: Symfonia
Cena netto od: 800 PLN